Szukaj ofert dla przedsiębiorców

Zasady korzystania z bazy ofert

Kalendarz

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • so
  • nd

Zaproponuj wydarzenie  »

Nasz zespół

Data publikacji: 2015-11-13

Portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna tworzony jest przez zespół osób zaangażowanych w proces animowania i kreowania współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności przedsiębiorstwami.

Aktualnie w skład zespołu wchodzą przedstawiciele siedmiu publicznych i jednej prywatnej uczelni wyższej oraz sześciu instytutów naukowo-badawczych z Poznania a także pracownicy Urzędu Miasta Poznania.

Przedstawiciele uczelni, tzw. Promotorzy Przedsiębiorczości Akademickiej, to umocowani przez władze szkoły wyższej pracownicy naukowi lub administracyjni, których zadaniem jest poszukiwanie oraz gromadzenie informacji na temat możliwości współpracy uczelni z gospodarką oraz pomoc informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych taką współpracą. Pomoc ta dotyczy wskazania możliwości oraz zasad realizacji zleceń lub wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

Podobną rolę pełnią przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, którzy uzupełniają Bazę Ofert WPI o nowe produkty i usługi inspirując jednocześnie przedsiębiorców do wdrażania innowacji.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania to osoby, które aktywnie współpracują ze środowiskiem naukowo-badawczym oraz przedsiębiorstwami. Podejmowane przez nich działania mają na celu budowanie i rozwijanie współpracy w zakresie wykorzystywania osiągnięć i potencjału jednostek naukowo-badawczych regionu dla unowocześnienia i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedstawiciele Urzędu odpowiadają za stronę merytoryczną oraz treść artykułów w portalu, jak również zarządzają bazą ofert.

Praca całego zespołu opiera się na spotkaniach i szkoleniach, które sprzyjają rozwojowi kompetencji dotyczących prawnych i organizacyjnych aspektów współpracy jednostki naukowo-badawczej z gospodarką oraz wzajemnej wymianie dobrych praktyk.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki członków naszego zespołu:

 

PROMOTORZY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ


Małgorzata Krzyżanowska-SzejnerM.Krzyżanowska- Szejner

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kontakt:

tel. 61 835-51-12

e-mail: szejner@awf.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami AWF na WPI

 

dr Krzysztof KusK.KUS

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kontakt:

tel. 61 854-69-20, kom. 602 308 220

e-mail: kkus@ump.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami UMP na WPI

 

dr Urszula MojsiejU.Mojsiej

Kierownik Biura Promocji i Współpracy z Praktyką

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kontakt:

tel. 61 848 70 82

e-mail: mojsieju@up.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami UPP na WPI

 

dr Aleksandra Szulczewska-RemiA.Szulczewsk-Remi

Adiunkt w Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

na Wydziale Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kontakt:

tel.61 854 38 18

e-mail: aleksandra.remi@ue.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami UEP na WPI

 

Paulina SzewczykP.Szewczyk

Dyrektor

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii

Politechnika Poznańska

Kontakt:

tel. 61 665 37 94

e-mail: paulina.szewczyk@put.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami PP na WPI

 

Jacek WajdaJ.Wajda

Dyrektor

Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt:

tel. kom. 61 829 24 87

e-mail: wajda@amu.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami UAM na WPI

 

dr Łukasz StawarskiŁ.Stawarski

Adiunkt w Katedrze Designu na Wydziale Architektury i Wzornictwa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kontakt:

tel. 512 245 820

e-mail: lukaszstawarski@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami UAP na WPI

 

Anna SzymankiewiczA.Szymankiewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Biznesem

Collegium Da Vinci

Kontakt:

tel. 61 27 11 015, kom. 693 290 907

e-mail: anna.szymankiewicz@cdv.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami CDV na WPI

 

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH

Ewa Szymańska E.Szymańska

Kierownik Centrum Promocji i Wydawnictw

Instytut Obróbki Plastycznej

Kontakt:

tel. 61 657 05 55

e-mail: bointe@inop.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami INOP na WPI

 

Ilona Kużaj-Aydar I.Kużay-Aydar

główny specjalista / PR manager

Instytut Logistyki i Magazynowania

Kontakt:

tel. 61 850 49 30, 605 539 717

e-mail: ilona.kuzaj-aydar@ilim.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami ILIM na WPI

 

dr Anna Stachowiak-SzrejbrowskaA. Stachowiak-Szrejbrowska

Sekretariat Naukowy

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Kontakt: 

tel. 61 65 50 228

e-mail: asta@igr.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami IGR PAN na WPI


Renata LangnerRenata Langner

Grupa Problemowa ds. Wdrożeń i Promocji

Zakład Koncentratow Spożywczych i Produktów Skrobiowych

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożyczego

Kontakt:

tel. 61 87 31 987

e-mail: renata.langner@ibprs.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami ZK IBPRS na WPI

 

Adam OlszewskiA.Olszewski

Koordynator Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

Kontakt:

tel. 510 117 254

e-mail: adol@man.poznan.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami PCSS na WPI

 

Janusz Jankowiak J.Jankowiak

Specjalista ds. transferu technologii

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Kontakt:

tel. 61 845 58 47

e-mail: janusz.jankowiak@iwnirz.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami IWNIRZ na WPI

 

 

PRACOWNICY URZĘDU MIASTA POZNANIA


Honorata PilarczykH.Pilarczyk

Starszy Specjalista w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa/ kierownik projektu

Kontakt:

tel. 61 878 47 78

e-mail: honorata_pilarczyk@um.poznan.pl

 

 

 

Dr Jarosław Maciej  Dohnal  M. Dohnal

Kierownik Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 

 

 

 

Drukuj artykuł