Partnerzy

 • Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Instytut Logistyki i Magazynowania
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Zasady korzystania z bazy ofert

Szukaj ofert dla przedsiębiorców

Wiemy, jak połączyć naukę z biznesem

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z poznańskimi jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie realizacji usług lub prac badawczych, które...

Aktualności

Wizyta w Fabryce Armatur "Swarzędz"

Wizyta w Fabryce Armatur "Swarzędz"

24 października 2014r. promotorzy przedsiębiorczości akademickiej następujących uczelni: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dyrektor ds. wdrożeń i innowacji wraz z  konstruktorami i technologami z Instytutu Obróbki Plastycznej, dyrektor i pracownicy merytoryczni Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, adiunkt Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych PP udali się z wizytą do Fabryki Armatur "Swarzędz" – tegorocznego Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Nowoczesna aparatura Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Nowoczesna aparatura Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej dysponuje laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę badawczą – analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 oraz dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN. Urządzenia te pozwalają na prowadzenie zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych oraz świadczenie usług w nieosiągalnym do tej pory zakresie.

Sukcesy pracowników Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka poznańskiej AWF

Sukcesy pracowników Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka poznańskiej AWF

Nagrodzone dwa projekty: " Zmiany metabolizmu nukleotydów i ich pochodnych we krwi pod wpływem długotrwałego treningu fizyczneg o"  oraz " Monitoring i optymalizacja procesu treningowego sportowców wysokiej klasy w aspekcie wydolności fizycznej, techniki ruchu i wspomagania psychologicznego. Badania nowoczesnymi metodami w rzeczywistych warunkach treningowych " są olbrzymim sukcesem pracowników Laboratorium Ruchu Człowieka Zakładu Lekkiej Atletyki  dr hab. Krzysztofa Kusego oraz  dr hab. Jacka Zielińskiego.

Archiwum

Informacje od Partnerów WPI

Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą książkę politologiczną ...

Przemysław Żukiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą książkę politologiczną ...

Dr hab. Przemysław Żukiewicz z Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został...

UP Gallery – Galeria Uniwersytetu Artystycznego w Berlinie

UP Gallery – Galeria Uniwersytetu Artystycznego w Berlinie

Berlin od lat jest jednym z ważniejszych ośrodków kultury w Europie, jest miejscem dialogu o sztuce w którym...

AWF i Politechnika podpisały porozumienie

AWF i Politechnika podpisały porozumienie

25 września br. rektorzy Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz  Akademii...

więcej

Kalendarz wydarzeń